VETERINARSKA OPREMA
CWE

Kompanija CWE Inc.proizvodi laboratorijske instrumente za respiraciju i monitoring malih životinja, posebno laboratorijskih životinja kao što su miševi, štakori i zamorci. Između ostalih to su neuromuskulatorni elektrostimulatori, analizatori plinova u krvi, respiratori, pojačala biopotencijala i monitori tjelesne temperature.
 

www.cwe-inc.com

 
CWE
CWE
detaljnije